[Portfolio] | [Home] 

Michał Bergson – Music for Clarinet and Piano
Grzegorz Wieczorek – klarnet
Tomasz Jocz – fortepian

„[…] Utwory zamieszczone na niniejszej płycie przeznaczone są na klarnet z towarzyszeniem fortepianu. Każdy z nich jest odzwierciedleniem ogromnej wszechstronności kompozytora – Michała Bergsona, są mistrzowskim pokazem jego umiejętności tworzenia pięknych i frapujących linii melodycznych oraz rozległych fraz, a także utrzymania dużego napięcia emocjonalnego. Piękne tematy bergsonowskiego autorstwa często poddawane są interesującym wariacjom: czy to w sposób klasyczny poprzez rozdrabnianie wartości (Liebes Leid – Liebes Freud), czy poprzez przekształcenia w akompaniamencie, jak dzieje się to np. w Im Norden – Im Süden. Istotnym elementem jest niezwykła zgrabność przeplatania się liryki, śpiewności oraz wirtuozerii. Jest to muzyka, która wciąga, zaskakuje i zaciekawia zarazem. Concert-Arie czy Grosse Concert-Arie już w swoim tytule ukazują wielkie przywiązanie autora do śpiewności. Utwory Bergsona charakteryzują się różnorakim zabarwieniem emocjonalnym, wywołują różne nastroje u odbiorcy.

Ważnym czynnikiem jest także ukazanie klarnetu jako instrumentu o bogatych możliwościach ekspresyjnych, barwowych. Kompozytor eksponuje jego interesujące brzmienie w każdym rejestrze. Wszystkie dzieła na płycie wzbogacone są o efektowne kadencje, w których słuchacz może podziwiać techniczne możliwości tego instrumentu. Bergson jako pianista wykorzystuje i eksploatuje w znaczący sposób także fortepian, zachwycając nas bogatą kolorystyką brzmienia i efektowną harmonią obu instrumentów.

Bardzo istotnym i charakterystycznym rysem owej muzyki jest pewnego rodzaju dialog pomiędzy tradycją chopinowską a muzyką żydowską, klezmerską. Akcenty muzyki Chopina słychać bardzo wyraźnie w fortepianowych wstępach, interludiach, a także głównych tematach dzieł. Wpływ muzyki żydowskiej zdradzają charakterystyczne skale i rysy melodyczne. Spośród melancholijnych, nostalgicznych chopinowskich fraz kompozytor potrafi wyłonić nagle i niespodziewanie, niby od niechcenia, fragment giocoso, który filuternie, żartobliwie przypomina słuchaczowi o warszawskiej Pradze, Szmulowiźnie… Wsłuchując się dokładniej, usłyszymy skale znane z muzyki klezmerskiej, typową ornamentykę, zadziorność; czasem zdać się może, że niemal słyszymy tzw. „krech”, czyli charakterystyczny dla muzyki klezmerskiej klarnetowy jęk.

Każdy z utworów z tej płyty zaskoczy słuchacza z jednej strony niebanalnymi zwrotami harmonicznymi, tworzącymi unikalny, sielski klimat. Z drugiej zaś zaprosi do tańca. W Grand Duo brillant odnajdziemy fragmenty dostojnego poloneza, z kolei w Concert-Arie, Liebes Leid – Liebes Freud – lekkiego, niby od niechcenia, walca.

Interesujące jest użycie w temacie utworu Im Norden – Im Süden rytmu sarabandy – tańca hiszpańskiego, co może być związane z tytułem owego dzieła. Słuchając Liebes Leid – Liebes Freud dajemy się ponieść melancholii – muzyka ta przypomina nam pocztówkę, opowieść, list wypełniony wspomnieniami.

Niezwykle istotna jest także kwestia współpracy obu instrumentów. Zarówno klarnet, jak i fortepian są często przez Michała Bergsona traktowane solistycznie (por. interludium Concert-Arie), by w kolejnych fragmentach znów razem znakomicie się uzupełniać, dopowiadać, tworzyć razem muzyczną opowieść. […]” (fragment opisu płyty).

  Michał Bergson (1820–1898)
  Scene und Arie Im Norden – im Süden

 1. Andante con moto [5: 54] 2. Allegro brillante [4: 39]


 3. Concert-Arie No. 3 op. 86

 4. Absence, Andante [4: 20] 5. Inquiétude, Allegro agitato [0: 35] 6. Le Retour, Tempo di Valse, Allegro brillante [4: 24]


 7. Grosse Concert-Arie No. 4 op. 102 Leidvoll – Freudvoll

 8. Leidvoll, Andante con moto [5: 35] 9. Freudvoll, Allegro giocoso [5: 29]


 10. Concert-Arie No. 5 op. 116 Liebes Leid – Liebes Freud

 11. Andante appassionato [5: 32] 12. Allegretto grazioso [3: 57]


 13. Michał Bergson (1820–1898) / Ivan Müller (1786–1854)
  Grand Duo brillant

 14. Introduzione, Maestoso [5: 48] 15. Tempo di Polacca [8: 18]

Total time:  [54: 35]


Grzegorz Wieczorek – clarinet
Tomasz Jocz – piano

Realizacja, montaż i mastering nagrań / Recording, editing and mastering: Mariusz Zaczkowski
Opracowanie graficzne / Graphic design: Krzysztof Różański
Zdjęcia / Photos: Grzegorz Dolecki, Maciej Kaufman
Tekst w języku polskim / Polish preface: Katarzyna Brodowska-Klinger
Tłumaczenie / Translation: Julia Jaśkowska-Hoare
Korekta tekstów polskich / Proof-reading of the Polish text: Katarzyna Kliczewska

Podczas nagrań korzystano z materiałów nutowych, które ukazały się nakładem wydawnictwa Eufonium:
„Michał Bergson, Utwory zebrane na klarnet i fortepian”, EUF 1006, Gdynia 2016. i „Michał Bergson / Ivan Müller, Grand duo brillant”, EUF 945, Gdynia 2014. /
During the recording we used the music sheets “Michał Bergson, Selected works for clarinet and piano”, EUF 1006, Gdynia 2016, and “Michał Bergson / Ivan Müller, Grand duo brillant”, EUF 945, published by Eufonium Publishing House in Gdynia, 2014.

Nagrania zrealizowano w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku we wrześniu 2016.
Recorded at the Concert Hall of The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, September 2016.

Nagranie płyty dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność statutową Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

The recording of this CD was co-funded by the Ministry of Science and Higher Education from funds assigned
for the statutory activity of the Faculty of The Instrumental of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk.

© ZAiKS 2017, MTS CD-032

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 25.07.2021