[Portfolio] | [Home]

 

 

Gdańskie Akademickie Spotkania Muzyczne 2000


 1. Gaude Mater Polonia [1:49]
 2. R. Twardowski – Na ciepłej niebieskiej łące [1:26]
 3. E. Maćkowiak – Uwoz mamo roz [4:06]
 4. R. Twardowski – O radości [2:14]
 5. A. Bruckner – Locus Iste [2:44]
 6. R. Twardowski – Alleluja [3:59]
 7. T. Kverno – Ave Maris Stella [5:35]
 8. P. Czajkowski – Simwoł wiery [3:08]
 9. R. Twardowski – Błażen muż [5:52]
 10. M. Gołąb – Collage [3:59]
 11. W.A. Mozart – Ave Verum Corpus [3:18]
 12. Ariel Ramirez – Misa Criolla

 13. Kyrie [5:59]
 14. Gloria [5:55]
 15. Credo [3:00]
 16. Sanctus [3:20]
 17. Agnus Dei [4:00]

Wykonawcy:

Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku „IUVENTUS CANTANS” (1, 2, 5, 6, 11)
dyrygent – Beata Kuchta-Wróblewska

Chór Akademii Medycznej w Gdańsku (1, 8, 9, 11)
dyrygent – Jerzy Szarafiński

Chór Uniwersytetu Gdańskiego (1, 4, 7, 11)
dyrygent – Marcin Tomczak

Chór Politechniki Gdańskiej (1, 3, 11)
dyrygent – Mariusz Mróz

Orkiestra Studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku (10, 11)
dyrygent – Leszek Gołąb

Wykonawcy w utworze „Misa Criolla” (12):

„Sierra Manta”
Tomasz Krzysica – tenor
Grzegorz Piotr Kołodziej – baryton
Adam Matysek – gitara
Andrzej Nanowski – fortepian
Chór Politechniki Gdańskiej
Mariusz Mróz – dyrygent

„Gaude Mater Polonia” wykonały połączone Chóry pod dyrekcją Marcina Tomczaka

„Ave Verum Corpus” wykonały połączone Chóry i Orkiestra Studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego

Zarejestrowano podczas koncertów „Gdańskie Spotkania Muzyczne” , które odbyły się w kościele Św. Katarzyny w Gdańsku w dniach 9 i 10 czerwca 2000 r.

Realizacja i mastering nagrania – Studio MTS Mariusz Zaczkowski

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 23.10.2016