[Portfolio] | [Home]

 

 

Kaszuby w pieśni artystycznej
Kaszëbë w artisticzny piesni
Kashubia in Art Songs

Aleksandra Kucharska-Szefler – sopran / sopran / soprano
Witosława Frankowska – fortepian / klawéra / piano
Wojciech Winnicki – tenor / tenor / tenor

Szymon Morus – skrzypce / skrzëpczi / violin

  CD I

  Jan Michał Wieczorek – pieśni ze zbioru 12 pieśni ludowych kaszubskich na głos i fortepian (1930)

 1. Nad brzegiem morza 2’21
 2. A ty, ptaszku, skowronaszku 2’02
 3. Feliks Nowowiejski – 3 arie z niedokończonej opery Kaszuby op. 47 (1934)

 4. Szewiec 3’03
 5. Lipaneczka 2’05
 6. Kaszubianka 4’37
 7. Na Bałtyku szumi fala, pieśń nr 2 z op. 48 2’02
 8. Łucjan Kamieński – pieśni ze zbioru Kaszebście nuti na głos i fortepian (1936)

 9. Jabłóneczka 1’58
 10. Kaczczi na rzéce 3’05
 11. Walecznô królewnô 4’31
 12. Jan Trepczyk – pieśni ze zbioru Kaszëbskji pjesnjôk (1935);
  opr. na głos i fortepian Władysław Walentynowicz (1948)

 13. Welacëjô 1’45
 14. Gąsórka 2’49
 15. Halo-walo-walo! 1’03
 16. Rëbôcë 1’22
 17. Wiém, jô wiém 1’13
 18. Władysław Walentynowicz

 19. Hafciarka z Żukowa (1952) 2’21
 20. Tadeusz Tylewski

 21. A w Reduni krwawô wòda 4’00
 22. Henryk Hubertus Jabłoński – pieśni z cyklu Gromicznik (1972) do słów Alojzego Nagla

 23. Gromicznik 1’46
 24. Procëm nocë 1’06
 25. Aleksander Żurbin – tryptyk Cassubia cantat (1973) do słów Alojzego Nagla

 26. Mir 3’38
 27. Òliwa 2’24
 28. Bôłt 3’44
 29. Czas całkowity: 52’59


  Wojciech Winnicki – tenor (pieśni nr 1, 8, 13)
  Obydwa głosy w pieśni nr 6 nagrane przez Aleksandrę Kucharską-Szefler

  CD II

  Jan Trepczyk – pieśni kaszubskie (1932–1973) do słów własnych, o ile nie podano inaczej;
  opr. na głos, skrzypce i fortepian – Witosława Frankowska

 1. Gdze mòja chëcz 4’43
 2. Leszczëna, sł. Aleksander Labuda 2’21
 3. Mòje stronë, sł. Jan Piepka 4’47
 4. Smierc Swiãtopôłka 4’06
 5. Gbùr 1’44
 6. Leszczëna 2’05
 7. Niezabôtczi, sł. Aleksander Labuda 3’19
 8. Strużka 2’36
 9. Rëbôk 3’08
 10. Hej, mòrze, mòrze 3’46
 11. Mòrze 3’46
 12. Szëmi mòrze, (sł. 2. i 3. zwrotki S. Bieszk) 4’27
 13. Zymk 1’43
 14. Nie spiéwôj pùsti nocë, sł. Alojzy Nagel 2’31
 15. Òddzëkòwanié 3’16
 16. Teskniączka 4’49
 17. Witosława Frankowska

 18. Psalm 128, tłum. Szymon Krofey (1586) 2’34
 19. Czas całkowity: 55’46


  Wojciech Winnicki – tenor (pieśni nr 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17)
  Szymon Morus – skrzypce (pieśni nr 2, 3, 7, 10, 16, 17)

Witosława Frankowska:
Koncepcja albumu / Kòncepcjô platë / Album conception
Przekład na język polski / Przełożënk na pòlsczi jãzëk / Text in Polish

Edmund Kamiński:
Przekład na język kaszubski / Przełożënk na kaszëbsczi jãzëk / Text in Kashubian

Jean Ward:
Przekład na język angielski / Przełożënk na anielsczi jãzëk / Text in English

Katarzyna Kliczewska:
Korekta tekstów polskich / Kòrekta pòlsczich tekstów / Proof-reading of Polish texts

prof. Jerzy Treder:
Konsultacja językowa i korekta tekstów kaszubskich / Jãzëkòwô kònsultacjô i kòrekta kaszëbsczich tekstów / Advice on Kashubian phonetics and proof-reading of Kashubian texts

Bartosz Sójka:
Zdjęcia / Òdjimczi / Photographs

Joanna Bogusz:
Projekt graficzny oraz edycja fotografii / Graficznô ùdba a edicjô òdjimków / Graphic design and photograph editing

Joanna Bogusz / Mariusz Zaczkowski
Skład komputerowy i przygotowanie do druku / Kòmpùtrowi skłôd i przëszëkòwanié do drëkù / Cover and layout, typesetting and preparation for printing

Mariusz Zaczkowski:
Realizacja, cyfrowa edycja i mastering nagrań / Realizacjô, cëfrowi wëdôwk i mastering / Recording, digital editing and mastering

Nagrania zrealizowano w / Nagrania zdzejóné òstałë w / Recorded in:
Studio S4, Radio Gdańsk – 2012, 2013

MTS CD-025/1-2, © ZAIKS 2014, Studio MTS Mariusz ZaczkowskiWywiad z Aleksandrą Kucharską-Szefler i Witosławą Frankowską dla pisma POMERANIA

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 23.10.2016