[Portfolio] | [Home]

 

 

Pochwalony bądź, Panie...
o. Elizeusz Ludwik Martynów OFMCap.

 

  Spis treści

 1. O ojcu Elizeuszu 7
 2. Słowo o. Prowincjała 8
 3. Śpiewanie i granie u oo. Kapucynów 8
 4. Śpiewający naród 9
 5. Krótka historia zespołu „Fioretti” 10
 6. Wspomnienie Elżbiety Tomczak-Stempel 10
 7. Trubadur Ewangelii 11
 8. W hołdzie św. Franciszkowi

 9. O, seraficki Franciszku 14
 10. Witaj, Ojcze ukochany 15
 11. Świętemu Franciszkowi 16
 12. Franciszkowy śpiew 17Serafie 18
 13. Z przybytku wiecznej chwały 18
 14. Gdyś chciał świat? 19
 15. O, Franciszku seraficki 19
 16. Kolęda św. Franciszka 20
 17. Litania do św. Franciszka 21
 18. Ballada o św. Franciszku 22
 19. Hymn słoneczny św. Franciszka z Asyżu 23
 20. Wspomnienie śmierci św. Franciszka 24
 21. Antyfona I 25
 22. Psalm 141 25
 23. Antyfona I 27
 24. Antyfona II 27
 25. Bądź pozdrowion, Ojcze (Salve sancte Pater) 28
 26. Święty Ojcze 29
 27. Twoim śladem 29
 28. O, Patryjarcho! 30
 29. Błogosławieństwo św. Franciszka 31
 30. Pieśni liturgiczne

 31. Radością naszą jesteś Ty 34
 32. Niechaj z nami będzie Pan 34
 33. Nieście chwałę, mocarze 35
 34. Alleluja (przed Ewangelią) – kanon 3-głosowy 35
 35. Złożę na Pańskim stole (pieśń na Przygotowanie Darów) 36
 36. Wspaniały Dawco miłości (pieśń na Ofiarowanie) 37
 37. Wielbię Cię (pieśń na Dziękczynienie) 38
 38. A uczniów było dwunastu (pieśń na Komunię) 39
 39. Boże, dzięki Ci! 40
 40. Ciągły niepokój na świecie 41
 41. Maryjo, matko pięknej miłości

 42. Ave, Maryja 44
 43. Matka 45
 44. Maryjo, śliczna Pani 46
 45. Modlitwa wieczorna 47
 46. Od Jutrzenki 48
 47. Rodzina święta 49
 48. Radość życia w miłości Bożej 51
 49. Cały świat jest pełny Twej miłości 53
 50. Cicha noc 54
 51. Cichy zapada zmrok 55
 52. Cudowne Słowo Życia 56
 53. Dlaczego ja, Panie? 57
 54. Gdy kiedyś Pan powróci znów 58
 55. Gdy szukasz Boga 59
 56. Hewenu Shalom Alehem 60
 57. Jest droga 61
 58. Jeszcze się kiedyś rozsmucę 62
 59. Kiedy w jasną, spokojną 63
 60. Kiedyś powróci Pan 64
 61. Kochać, to znaczy powstawać 65
 62. Marana Tha 66
 63. Miłuję Jezusa 67
 64. Mosty 68
 65. Muszę więcej modlić się 69
 66. Nie potrzeba szukać szczęścia 70
 67. Niech łąki, niech kwiaty... 70
 68. Nie zabraniajcie im 71
 69. Nikt nie wie, co przeżyłem 72
 70. Od nas zależy 73
 71. O, Panie, szukasz 74
 72. Pamięta Bóg 74
 73. Pojednanie 75
 74. Panie, Ty byłeś dla mnie dobry 76
 75. Próba miłości 77
 76. Przyjaciel mój 78
 77. Przyjdą po nas inni ludzie 79
 78. Radością moją jest Bóg 80
 79. Słońce niech wschodzi tam, gdzie Ty 81
 80. Song o braku wiary 82
 81. Śpiewałem, o, Boże! 83
 82. To nie jest jakaś legenda 84
 83. Tylko On 85
 84. Ufaj zawsze słowu Boga 86
 85. Warto żyć dla miłości 87
 86. Wdzięczność 88
 87. Zbawienie przyszło przez Krzyż 89
 88. Zostań, Panie, z nami 90

Wspomnienia, fotografie, kartki pocztowe i listy 91

 

Wydawca: o. Elizeusz Ludwik Martynów OFMCap. we współpracy z Kurią Prowincjalną Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków.

Redakcja: o. Elizeusz Ludwik Martynów OFMCap.

Imprimatur: o. mgr lic. Waldemar Korba, Minister prowincjalny Kraków-Olszanica

Edycja nut na podstawie rękopisów i skład komputerowy: Studio MTS Mariusz Zaczkowski

Projekt okładki: Mariusz Zaczkowski

Ilustracja na okładce: Bożena Gąsiennica-Byrcyn

Grafiki: o. Michał Draus OFMCap.

Korekta: Maria Drapella

Druk: „Astra” Z.U.P. Sp. z o.o. (058) 305 54 57

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 24.10.2016