[Portfolio] | [Home]

 

 

Klarnet niejedno ma imię...
Bogdan Ocieszak

 

 1. W.A. Mozart – Aria „Non piú di Fiori” z opery „Łaskawość Tytusa” [6:30]
  na mezzosopran, rożek basetowy i fortepian
 2. W.A. Mozart – Adagio kanoniczne KV 410 na trzy rożki basetowe*** [2:00]
 3. W.A. Mozart – Adagio KV 580/a na klarnet i trzy rożki basetowe*** [6:25]
 4. W.A. Mozart – Adagio KV 411 na dwa klarnety i trzy rożki basetowe*** [6:18]
 5. T. Paciorkiewicz – Cztery kaprysy (quasi una sonata) na klarnet i fortepian (1960)

 6. Lento grazioso [2:31]
 7. Allegro scherzando [2:03]
 8. Andante con moto [3:14]
 9. Allegro con fuoco [1:55]
 10. J. Francaix – Kwintet na klarnet i kwartet smyczkowy (1977)

 11. Adagio. Allegro [8:12]
 12. Scherzando [6:43]
 13. Grave [5:40]
 14. Rondo [6:07]
 15. J. Francaix – Petit Quatuor (1935)

 16. Gaguenardise [2:45]
 17. Cantilene [2:05]
 18. Sèrènade comique [2:14]
 19. A. Piazzolla – Histoire du Tango

 20. Bordel 1900 [3:55]
 21. Night Club 1960 [5:34]
 22. Concert d’aujourd’hui [3:12]


 23. Total time: [77:23]

 

Bogdan Ocieszak – klarnet 5,6,7,8,9,10,11,12, rożek basetowy 1,2,3,4, klarnet basowy 13,14,15,16,17,18
Karolina Sikora – mezzosopran 1
Jadwiga Lewczuk – fortepian 1,5,6,7,8
Roman Widaszek – rożek basetowy 2,3,4
Arkadiusz Adamski – rożek basetowy 2,3,4
Grzegorz Wieczorek – klarnet 3,4, klarnet Es 13,14,15,16,17,18
Marek Schiller – klarnet 4,13,14,15,16,17,18
Barbara Pappelbeaum – klarnet 13,14,15,16,17,18
Robert Kwiatkowski – skrzypce 9,10,11,12
Karolina Piątkowska-Nowicka – skrzypce 9,10,11,12
Łukasz Lisowski – altówka 9,10,11,12
Błażej Goliński – wiolonczela 9,10,11,12
*** Nagranie z koncertu w Akademii Muzycznej w Gdańsku 27.02.2006 r.

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 26.10.2016