[Portfolio] | [Home]

 

Damit sie alle eins sind / Aby wszyscy byli jedno
Pieśni Joachima Schwarza w opracowaniu Beaty Wróblewskiej

Diese CDs sind Teil des deutsch-polnischen Projektes / Niniejsze płyty CD są częścią niemiecko-polskiego projektu
„Musik ist eine Sprache, die alle Völker verbindet und die Welt umspannt, wenn sie dem Frieden dient” /
„Muzyka jest językiem, który łączy wszystkie narody i obejmuje świat, jeśli służy pokojowi”
(Joachim Schwarz, 1997)

CD 1 Damit sie alle eins sind

 1. Lied der Hoffnung [2:59]
 2. Das ist Freude [3:34]
 3. Ökumene [3:30]
 4. Flügel der Hoffnung [2:51]
 5. Morgenlied [4:23]
 6. Psalm 121 [2:00]
 7. Gott wird die Wege segnen [3:02]
 8. Glaube den Glauben [3:19]
 9. Mein Herz ist fröhlich [5:18]
 10. Österliches Tanzlied [8:32]
 11. Heut hören es alle [5:04]
 12. Franz von Assisia [3:49]
 13. Herr, unser Herrscher [5:18]
 14. Abendlied [5:27]
 15. Gottes Ruhetag [2:42]
 16. So spricht der Herr… [2:15]
 17. Alle Sterne zeigen nach Bethlehem [2:54]
 18. Von guten Mächten [4:01]
 19. Befreie uns, Geist, zum Leben [1:45]
 20. 10 Variationen für Orgel
  über ein geistliches Lied „Komm Geist von Gott” [6:26]

Vokalensemble der Musikakademie Danzig unter der Leitung von Przemysław Stanisławski (1–8, 12, 13, 15–19)
Chor der Pommerschen Akademie Słupsk IUVENTUS CANTANS und Pommerscher Kammerchor CANTUS POMERANIAE in Słupsk (9)
Solisten:
Nils-Carsten Huber – Bariton,
Andreas Graesle – Orgel der Konstanzer Kirche, Ditzingen (10, 11, 14),
Bogdan Narloch – Orgel der St. Jacek-Kirche, Słupsk


CD 2 Aby wszyscy byli jedno

 1. Pieśń nadziei (Lied der Hoffnung) [3:01]


 2. Pieśń dziękczynna (Das ist Freude) [3:42]
 3. Ekumenizm (Ökumene) [3:43]
 4. Skrzydła nadziei (Flügel der Hoffnung) [2:53]
 5. Pieśń poranna (Morgenlied) [3:56]
 6. Psalm 121 [2:04]
 7. Bóg drogi błogosławi (Gott wird die Wege segnen) [1:54]
 8. Wierzę (Glaube den Glauben) [3:19]
 9. Moje serce się raduje (Mein Herz ist fröhlich) [5:20]
 10. Hosanna (Österliches Tanzlied) [4:11]
 11. Niech słyszą to wszyscy (Heut hören es alle) [1:42]


 12. Pieśń o św. Franciszku (Franz von Assisi singt für einen Vogel auf deiner Hand) [3:54]


 13. Boże nasz Panie (Herr, unser Herrscher) [5:13]
 14. Pieśń wieczorna (Abendlied) [3:36]


 15. Boski dzień odpoczynku (Gottes Ruhetag) [2:45]
 16. Tak mówi Pan: Nie lękaj się… (So spricht der Herr: Fürchte dich nicht…) [2:19]
 17. Przyszło światło (Licht aufgegangen) [2:55]
 18. Hymn pochwalny (Von guten Mächten) [4:04]
 19. Tchnij w nas Ducha (Befreie uns, Geist, zum Leben) [1:23]
 20. 10 Wariacji na organy na temat pieśni „Komm Geist von Gott” [6:26]

 

Chór Akademii Pomorskiej w Słupsku IUVENTUS CANTANS, Pomorski Chór Kameralny w Słupsku CANTUS POMERANIAE, Instrumentaliści orkiestry SINFONIA BALTICA w Słupsku
Dyrygent: Beata Wróblewska

Soliści:
Katarzyna Chacińska – mezzosopran,
Bogdan Narloch – organy kościoła św. Jacka w Słupsku

Materiał do wersji polskiej albumu oraz podkłady orkiestrowe zarejestrowano w kwietniu 2009 r. w katolickim kościele św. Jacka i ewangelicko-augsburskim kościele św. Krzyża w Słupsku.

Materiał do wersji niemieckiej zarejestrowano w czerwcu 2010 r. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Gdańsku.
Solistę w wersji niemieckiej zarejestrowano w lipcu 2010 r. w Hamburgu, w studiu Martina Langenbacha

Realizacja, edycja i mastering nagrań: Studio MTS Mariusz Zaczkowski

Projekt okładki: Marceline Kotzur

Tłumaczenia tekstów pieśni: Studenci Filologii Germańskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku pod kierunkiem
mgr Ilony Zwierz

Polskie teksty zostały dopasowane do linii melodycznej przez Jolantę Nitkowską-Węglarz, Joannę Wojdyło
i ks. Jarosława Brylowskiego.

Właścicielem materiału zarejestrowanego na tej płycie jest Mechthild Schwarz. © GEMA 2010

Mechthild Schwarz, Beata Wróblewska i wykonawcy serdecznie dziękują
ks. Janowi Giriatowiczowi, ks. Wojciechowi Froehlichowi i ks. Remigiuszowi Langowskiemu za udostępnienie kościołów do nagrań.

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 26.10.2016