[Portfolio] | [Home]

 Jan Trepczyk (1907–1989)
Nagrania archiwalne

 

Autorstwo:
Jan Trepczyk – słowa: 1-4, 6-27, 29-34; muzyka: 5, 9, 11, 14, 18, 19, 21-25, 27-30
Stefan Bieszk – słowa: 28; Aleksander Majkowski – słowa: 5

Wykonanie:
Jan Trepczyk – deklamacja: 1-4, 6-8, 10, 12, 13, 15-17, 20, 26, 31-34; śpiew: 5, 9, 11, 14, 18, 19, 21-25, 27-30
Leokadia Trepczyk – śpiew: 9, 18, 19, 21-25, 30; Edmund Kamiński – śpiew: 11
Zofia Kamińska – pianino: 5, 9, 11, 14, 22-25, 27-30

Opracowanie dźwiękowe i graficzne: Studio MTS Mariusz Zaczkowski (http://www.studiomts.pl)

Do opracowania zostały udostępnione amatorskie nagrania z prywatnego archiwum Państwa Zofii i Edmunda Kamińskich oraz Państwa Elżbiety i Eugeniusza Pryczkowskich.

Fotografia Jana Trepczyka z archiwum rodzinnego.

Wydawca: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

ISBN 978-83-89692-41-2

Zadanie pn. „Jan Trepczyk – pieśniodziej kaszubskiej ziemi. W 110 rocznicę urodzin” zostało dofinansowane ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Powiatu Wejherowskiego
oraz ze środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 26.02.2018