[Portfolio] | [Home]

 

Tadeusz Paciorkiewicz Viola Works

Habilitacyjna płyta gdańskiego altowiolisty i pedagoga Błażeja Maliszewskiego, prezentująca wybór nie publikowanych na płytach utworów na altówkę polskiego kompozytora Tadeusza Paciorkiewicza.

 1. Aria na altówkę i organy (fortepian) (1988)
  wyk. Błażej Maliszewski – altówka, Paweł Rydel – fortepian
 2. Impresje na altówkę solo (1980)
  Adagio
  Comodo
  Lento
  Giocoso

  wyk. Błażej Maliszewski – altówka
 3. Andante na skrzypce i altówkę (1996)
  wyk. Paweł Kukliński – skrzypce, Błażej Maliszewski – altówka
 4. Sonatina na dwoje skrzypiec (1955, transkrypcja na dwie altówki – Błażej Maliszewski, 2016),
  Allegro con spirito
  Andante
  Presto

  wyk. Ewa Guzowska – altówka, Błażej Maliszewski – altówka
 5. Duet koncertujący na altówkę i fortepian (1974)
  Andante
  Allegro scherzando

  wyk. Błażej Maliszewski – altówka, Paweł Rydel – fortepian
 6. Sonata na altówkę i fortepian (1988)
  Moderato
  Sostenuto
  Moderato

  wyk. Błażej Maliszewski – altówka, Paweł Rydel – fortepian

Nagranie zrealizowano w / Recorded in: Studio S3 – Radio Gdańsk
Realizacja nagrań / Recording: Jacek Puchalski
Edycja cyfrowa, mastering / Digital editing, mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS (www.studiomts.pl)
Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku / Graphic design, cover and layout, typesetting :
Mariusz Zaczkowski
Korekta tekstów polskich / proof reading of Polish texts: Robert Kaczorowski
Tłumaczenie na angielski, korekta / English translation, proof reading: Julia Jaśkowska-Hoare

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
MTS CD-037 © ZAiKS 2019, Studio MTS Mariusz Zaczkowski

[Portfolio] | [Home]Ostatnia modyfikacja strony – 19.05.2019